Filosofie

Bedrijfscontinuïteit door MVO. Wat houdt dit in?

 

 

Bedrijfscontinuïteit wordt gedefiniëerd als "een management proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert evenals de impact die deze bedreigingen kunnen hebben, en dat een kader voorziet om organisatorische veerkracht te ontwikkelen met het doel om efficiënte antwoorden te formuleren dat de belangen van de belangrijkste stakeholders, reputatie, merk en waarde-creërende activiteiten vrijwaart." (Bron: ISO 22301:2012).

 

Dit veronderstelt dat, naast het in orde hebben van de interne huishouding, een bedrijf zich ook bewust is van toekomstige risico's, wettelijke verplichtingen, veranderende omstandigheden evenals veranderende (maatschappelijke) verwachtingen van belanghebbenden en hierop anticipeert door sleutel thema's die relevant zijn voor de bedrijfsactiviteiten te integreren in de strategische beslissingen.

 

Dit is de essentie van MVO. Door het verbreden van het analyse kader van de bedrijfsactiviteiten, is er een beter begrip van de wederzijdse relatie en afhanklijkheid tussen een organisatie en de omgeving waarin het opereert. "Omgeving" is te interpreteren in de breedste zin van het woord en omvat geografsche, tijds- en culturele elementen.

 

In deze context adviseer ik bedrijven die hun MVO beleid willen ontwikkelen / versterken. Door een klankbord / advocaat van de duivel te zijn op strategisch niveau of door het identificeren en implementeren van de nodige instrumenten en structuren om credibiliteit en transparantie in lijn met het ambitieniveau van de organisatie te garanderen. De focus ligt op het ontwikkelen van een coherente aanpak, duidelijk in zijn contextualisering, doelstellingen en objectieven om zodoende het intern draagvlak and het extern inzicht te vergroten en om een evenwicht te vinden tussen risico's en opportuniteiten.

 

Momenteel ontwikkel ik activiteiten die de financiële impact evalueert van de integratie van MVO in bedrijfsactiviteiten, op een strategisch niveau (geïntegreerde rapportering) of op een operationeel niveau (kosten reductie gelinked aan environmental management accounting).

 

Door de jaren heen heb ik partnerships ontwikkeld met andere consultants om zodoende grotere projecten te kunnen ontwikkelen en daar waar nodig bijkomende ondersteuning te voorzien op vlak van bodem en grondwater studies, ISO 9001, OSHAS 18001, deugdelijk bestuur, supply chain auditing, HR, communicatie & marketing. We hebben allen dezelfde insteek: we hebben niet als doel om de grootste adviesbureaus te worden, wat ons ontlast van de druk om interne financiële streefcijfers te halen, en ons toelaat om te focussen op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved